• Profil PPU
  • Latar Belakang

Latar Belakang Ringkas Pusat Kesihatan Pelajar UniSZA

Pada 4 April 2009 pusat tanggungjawab baharu ditubuhkan di atas nama Pusat Kesihatan Pelajar UniSZA objektif utama penubuhannya adalah untuk memberi perkhidmatan kesihatan kepada pelajar UniSZA. Pada tahun 2013, Pusat Kesihatan Pelajar UniSZA ditukarkan kepada Pusat Kesihatan UniSZA (PKU) untuk memperkembangkan perkhidmatan rawatan dan perubatan kepada pelajar dan juga staf UniSZA. PKU telah ditempatkan di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA).  

 

Print Email