• Profil PPU
  • Objektif Penubuhan

Objektif Penubuhan Pusat Kesihatan UniSZA

  1. Menyediakan kemudahan prasarana perubatan kepada pelajar serta kakitangan UniSZA;
  2. Sebagai pusat perubatan yang membekalkan perkhidmatan perubatan umum;
  3. Menyediakan perkhidmatan kepakaran perubatan pada keadaan tertentu;
  4. Menampung keperluan perubatan dan kesihatan Universiti Sultan Zainal Abidin ; dan
  5. Menjadi pusat rujukan pembelajaran dan pengajaran pensyarah dan pelajar Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.

 

Print Email