• Profil PPU
  • Fungsi PPU

Fungsi Pusat Kesihatan UniSZA

Fungsi utama Pusat Kesihatan UniSZA ialah menyediakan rawatan perubatan kepada warga UniSZA . Untuk kes-kes yang tidak dapat ditangani, rujukan ke Hospital-hospital Kerajaan yang berdekatan akan dilakukan.Surat jaminan Rawatan Pelajar (GL) akan dikeluarkan untuk kes-kes yang ditanggung oleh Universiti. Pusat Kesihatan UniSZA juga berfungsi untuk memberikan pendidikan serta promosi kesihatan baik  secara formal mahupun tidak formal kepada semua warga Universiti.

Print Email