• Profil PPU
  • Visi, Misi, Moto PPU

Visi, Misi & Moto

VISI
Untuk menjadi sebuah pusat kesihatan yang menyediakan perkhidmatan perubatan dalam bidang 'primary care' yang setaraf dengan kualiti negara maju.

MISI
Memantau kesihatan warga universiti supaya dapat memenuhi aspek piawaian perubatan yang digunakan bagi meningkatkan perkhidmatan perubatan dan kesihatan.

MOTO
"KESIHATAN MENJANA MINDA"

Print Email